làm việc với Git

làm việc với Git

git –version

git init

git status

git add . cho tất cả các tập tin git add [tenfile1][tenfile2] cho các file cụ thể

Tạo repository trên github sau đó tạo remote trên máy với github

git commit -m “add the first time”

git remote add origin 

        git remote add gitname https://github.com/xxx/gitname.git

git push gitname master

 Remove git từ thư mục rm -rf .git

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *