Lịch bảo dưỡng xe Lead 16045

  1. Thay bình 01-01-2021
  2. Ngày 28-02-2021 số 47694 km
  3. Thay vỏ sau 460k ngày 20-02-2021 (gần chợ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *